Tiến tới Đại hội Đảng các cấp
Ngày 29/5/2020, Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hà Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 29/05/2020   |Xem tiếp
Sáng 29/5/2020, Chi bộ Chi nhánh NHPT khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 29/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 18/5/2020, Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (NHPT) Sơn La đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày 22/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 22/5/2020, Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày 22/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 18/5/2020, Chi bộ Chi nhánh NHPT Phú Thọ đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh Phó bí thư Thường trực và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ
Ngày 20/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 15/5/2020, Đảng bộ Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam- Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Chi nhánh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm Đảng bộ cơ sở trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 18/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 18/5/2020, tại Trụ sở chính, Chi bộ Tín dụng đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là đại hội điểm chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 18/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 13/5/2020, Chi bộ Chi nhánh NHPT Cao Bằng đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 15/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 15/5/2010 Chi bộ Chi nhánh NHPT Lâm Đồng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 15/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 14/05/2020, Chi bộ Chi nhánh NHPT GiaLai đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 15/05/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :